User Cover

Suniyau he durge maa Bhagwati Geet

06:40
0 Likes
24 Plays

Sewa Me sewak Bhagwati Geet

06:00
0 Likes
10 Plays

Sab ke Bhelai Biyah Re Mangla

05:11
0 Likes
13 Plays

Kanait Kapait Maiya Bhagwati Geet

05:03
0 Likes
14 Plays

Kakhan Harab Dukh Mor

07:52
0 Likes
0 Plays

Hamra chahi Maa Bhagwati Geet

05:21
1 Likes
8 Plays

Jeens Bali Bhaiya ke Saali

04:58
0 Likes
10 Plays

Chunari lal gulab Bhagwati Geet

06:08
0 Likes
10 Plays

Naiyan Maa kari Bejor

04:42
0 Likes
6 Plays

Hamar Dukhak Nahi Or

06:23
0 Likes
13 Plays

:: / ::